010-551 03 50 kontakt@affarsteknik.com

Anlita oss

Vi är serviceinriktade och engagerade affärsrådgivare och redovisningskonsulter

98 av 100 företag i Sverige är småföretag. Vi tror på kraften i Sveriges småföretag! När landets företagare mår bra och är trygga i att driva och utveckla sina verksamheter ger det positiva effekter för både individer, företag och samhälle. Vi brinner för att landets småföretagare ska få insikt, kunskap och verktyg för att skapa en ökad trygghet i att driva sitt företag. Vi har lång erfarenhet av att sköta ekonomin åt företag i olika branscher. Genom att hålla oss uppdaterade på de lagar och regler som gäller mindre företag hjälper vi dig med din verksamhet.

När ni blir kunder till oss så kommer ett avtal om samarbete att upprättas. I avtalet beskrivs uppdragets omfattning, villkor och arvode.

I enlighet med GDPR upprättas även ett personuppgiftbiträdesavtal, då vi kommer att hantera personuppgifter.

Godkännande av avtal sker för båda parter med Bank-ID.

I samband med att avtal upprättas kommer även KYC (kundkännedomshantering) att utföras, liknande den alla banker gör. Det är ett krav enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Alla redovisningsbyråer är skyldiga att göra det. Länsstyrelsen är kontrollorgan för efterlevnad av lagen.

Hur vi arbetar

Bokföringen ska vara korrekt utifrån lagar, regler, praxis och rekommendationer. Den ska också anpassas till företaget.

Digital bokföring.
Oavsett hur er bokföring är idag hjälper vi er med att göra den digital och effektiv med smarta lösningar.
Tillsammans hittar vi det smidigaste sättet att arbeta. Idag finns många system och appar som underlättar samtidigt som det blir enklare att få fram relevant information snabbt.
Pappersfri bokföring är också miljövänligare.

Behörigheter till system
För att den löpande bokföringen ska fungera så bra och effektivt som möjligt vill vi ha tillgång till ert skattekonto, så vi kan lämna alla deklarationer, samt till ert bankkonto (inte att kunna göra betalningar utan ert godkännande) så att vi kan förse ekonomisystemet med bankkontots information. Ofta finns det ytterligare system som kan kopplas ihop med ekonomisystemet eller det kan vara bra att ha behörighet till.

Fakturering
Vanligast är att fakturering sköts av er själva direkt i ekonomisystemet. Det kan också ske i ett branschanpassat system. Dessa system går det oftast att koppla ihop, vilket gör att de uppdateras i realtid samtidigt som risken för fel elimineras och kostader för hantering sänks.

Leverantörsfakturor
Bokföring av leverantörsfakturor kan göras på olika sätt:
– Ni gör betalningar själva manuellt.
– Ni gör betalningarna själva via fil från oss/ekonomisystemet.
– Betalningarna skickas av oss via fil/bankintegration från ekonomisystemet.
Ni attesterar/godkänner fakturor/betalningar.
Leverantörer kan med fördel skicka fakturor direkt in i systemet. Möjlighet finns också att ni skickar in dem via e-post eller genom att fota dem i app. Viktigt är att de kommer in i systemet så snart som möjligt.

Jag har fått ett stort stöd och hjälp med att digitalisera min redovisning. Att gå från att ha allt på papper till ett digitaliserad flöde har underlättat, förbättrat och effektiviserat min redovisning.

Thi Nguyen

Restaurangägare

En modern redovisningsbyrå med personlig service

Vi har moderna programvaror och professionella tjänster för att utföra din redovisning och ekonomihantering effektivt med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt fast pris så att du får tid till annat.

Vi sköter redovisningen åt dig så att du kan känna dig trygg i ditt företagande!

N

Digitalt online

N

Fasta priser

N

Rådgivning & Kvalité

N

Service & Samarbete

N

Enkelt, Smidigt & Tillgängligt

N

Miljövänligt & Pappersfritt

N

Moderna system

Appar

Hos oss får du personlig kontakt och service

Du får alltid en personlig redovisningskonsult som hjälper dig med din ekonomi och ditt företag. Med kundrelationen i fokus engagerar vi oss i ditt företag för att kunna ge dig den service du behöver. En personlig redovisningskonsult som är insatt och känner till hela din verksamhet kan svara på frågor och ge de bästa råden för dig. Vi anpassar våra tjänster för dig och finns tillgängliga när du behöver oss. Det är viktigt att du som kund känner dig trygg med att du får den service och kompetens som du behöver för att kunna driva ditt företag på bästa sätt.
Välkommen till oss!

Privacy Policy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

utkommer varje månad och handlar om nyheter samt aktuella händelser som berör mindre företag